Gazdálkodási adatok

Üzleti terv, beszámoló

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. az üzleti tervét és a beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt időpontban és módon teszi közzé.

Foglalkoztatottak létszáma és a személyi juttatások

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. összesített foglalkoztatotti létszáma: 42 fő
A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt.-nél összesített havi személyi juttatásai bruttó 18.798.600 Ft, amelyből a vezető tisztségviselők és a vezető állású munkavállalók összesített havi személyi juttatása bruttó 4.972.600 Ft

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával összefüggő szerződések

Szerződések listája

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. a koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatokat nem kezel.

A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt.-nél nincsen nem alapfeladatok ellátására adott támogatás.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt.-nél nincsen ilyen fejlesztés és szerződés.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési információkat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt időpontban és módon teszi közzé.