Kapcsolat

Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 36.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 33.
Központi elektronikus levélcím: titkarsag@blv.hu
Honlap: www.blv.hu
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-042862