Szervezeti, személyzeti adatok

Azonosító adatok, kapcsolat

Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 36.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 33.
Központi elektronikus levélcím: titkarsag@blv.hu
Honlap: www.blv.hu
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-042862

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége

Ügyfélszolgálatot a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. kizárólag a társasházi közös képviseleti üzletág tekintetében tart fenn.

Társasházi Közös Képviseleti Iroda

Telefonszám: +36 1 267 3743
Email: tarsashaz.iroda@blv.hu
Ügyfélfogadás helye: 1051 Budapest, Nádor u. 36.
(Bejárat a Garibaldi u. 6. szám alatt, kapucsengő: Társasházkezelő)
Postacíme: 1364 Budapest, Pf. 33.

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Ügyfélkapcsolati vezetővel a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. nem rendelkezik.

Szervezeti felépítés

Szervezeti Diagram

Vezetők adatai, kapcsolat

Vezetők elérhetősége

Alárendelt közfeladatot ellátó szervezetek

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szervezet.

Tulajdonolt gazdasági szervezetek

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában nem áll gazdasági szervezet.

Alapított alapítványok

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt.-nek nincs alapítványa, közalapítványa.

Alapított költségvetési szervek

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt.-nek nincs költségvetési szerve.

Lapok, kiadványok

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt.-nek nincs saját lapja, kiadványa.

Felettes szerv

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. alapítója és egyedüli tulajdonosa a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata.
Elérhetősége: www.belvaros-lipotvaros.hu