Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

Alapszabály
Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Tevékenységek, feladatok

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. közreműködik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdés 1., 2., 5. és 14. pontja szerinti, V. kerületi önkormányzati feladatok ellátásában.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Közszolgáltatási feladatok és díj

Adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. kizárólag a társasházi közös képviseleti üzletág tekintetében tart fenn adatbázisokat.

Az adatkezelés célja: társasházi külön tulajdonú ingatlanok tulajdonosainak nyilvántartása, velük való kapcsolattartás, társasházak üzemeltetéséhez szükséges adatok nyilvántartása a tulajdonostársakkal fennálló szerződés alapján.

Az érintettek köre: társasházi külön tulajdonú ingatlanok tulajdonosai.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés szerinti feladatok ellátása.

Közzétett hirdetmények, közlemények

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt.-nek nincsenek közzétett hirdetményei, közleményei.

Kiírt pályázatok

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt.-nek nincsenek kiírt pályázatai.

Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

NAV adózói minősítés
ÁSZ jelentés

Közfeladat ellátásával kapcsolatos közérdekű adatok kezelése

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. az általa ellátott közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben nem kezel közérdekű adatokat.

Különös közzétételi lista

Tktv. szerinti adatok